DIGINATIIVIT

"Aikaansa edellä, Ajantasalla, Aina."
Yhdenvertaisuus
Tavoitteenamme on tarjota yhdenvertainen mahdollisuus osallistua Diginatiivien järjestämään toimintaan.
Nykyaikaisuus
Tämän ajan tarve. Pysymme ajan hermolla harrastajien kiinnostusten kohteista, ja pyrimme vastaamaan heidän tarpeisiinsa.
Kasvatus
Uskomme hyvän kasvatuksen vaikutukseen hyvinvoinnin edistämisessä. Pyrimme edistämään tietoisuutta pelikulttuurista.
Yhteisöllisyys
Yhteiset kiinnostuksen kohteet tuovat yhteen iästä ja sukupuolesta riippumatta.